10 bran síly a sebepoznání

Tento seminář je určen pro muže a ženy od 25 let, kteří se nechtějí jen pohodlně houpat na vlnách new age esoteriky, ale chtějí opravdové poznání, které možná ne vždy pohladí po duši, zato ji posune dál.

Kostru projektu tvoří stoupání po kabalistickém stromu života, od sféry živlů, smyslů a pozemského života po mystické výšiny. Pomocníkem na cestě vzhůru nám budou tarotové karty.

Projekt je možné provést v několika podobách. Tou první je 10 setkání jednou za dva týdny, kde pomocí vedené meditace projdeme jednou sférou existence (odpovídající sefirám kabalistického stromu života). Následovat bude práce s korespondujícími kartami malé arkány a praktické cvičení, které se bude lišit podle charakteru prožívané sféry. Každé setkání bude končit rituálem opět vytvořeným tak, aby korespondoval se sférou. Jeho cílem je prožitek a získané vědění umocnit a fixovat.

Druhou možnou podobou je intenzivní workshop v rozsahu minimálně dvou a půl dne (pátek odpoledne – neděle večer). Je možná také jednodenní varianta, při které se projde spodní část stromu života – první čtyři témata. Ta může sloužit i jako ukázkový seminář.

V rozpracování je 10 bran síly a sebepoznání II. – pro pokročilé studenty s opravdu vážným zájmem jít ještě hlouběji. Tento kurz bude možný pouze po absolvování stupně I, neboť se bude procházet 22 stezek mezi jednotlivými sférami. Pracovat se bude s kartami velké arkány. Struktura semináře bude stejná jako u Stezky I (tedy meditace – cvičení – rituál).

Termín začátku „10 bran“ zveřejníme brzy! 🙂