Kdo jsem


(foto Tomáš Nosil)

Jsem lektorka osobního rozvoje a cizích jazyků a kulturní antropoložka. Vystudovala jsem učitelství anglického a českého jazyka a etnologii. Oběma oborům se doteď věnuji a do velké míry splývají. Vlastně splývaly odjakživa – pro diplomovou práci z angličtiny jsem zvolila antropologické téma a disertaci jsem napsala v angličtině na téma z britské antropologie… (více na životopis a publikace)

Antropologie je fascinující obor, který nás učí o nekonečné variabilitě bytí člověkem. Už od dětství mě zajímalo náboženství jakožto vztahování se k posvátnu a to hlavně v jeho neevropských podobách.  Jako u mnohých, můj zájem začal u severoamerických indiánů, ale zajímaly mě i evropské mytologie, mysterijní kulty a pohanská náboženství. Moc ráda čtu a studuji, ale ještě raději zažívám věci na vlastní kůži, a proto bylo třeba začít pátrat v naší kotlině.

Od velmi amatérského výzkumu křesťanských skupin jsem se nakonec posunula ke studiu současného pohanství, čarodějnictví a magické praxe a v tomto pozoruhodném avšak více méně neznámém prostředí se pohybuji od roku 2005, kdy jsem se zúčastnila svého prvního pohanského rituálu. Mým dlouholetým přáním a cílem je takto získané znalosti a zkušenosti sdílet se zájemci z neakademického prostředí.

Mým cílem je šířit povědomí o alternativních náboženstvích a jejich podobě a roli v současném světě i mimo akademickou obec. Informací o pohanských a magických aktivitách na internetu přibývá, avšak zpravidla pocházejí z per praktikujících a adresáty jsou ostatní praktikující (nebo zájemci o praxi). Na druhou stranu akademiků zabývající se tímto tématem je v Čechách stále málo (a se zkušeností z terénu ještě méně) a tito své znalosti zpravidla sdílejí pouze s ostatními akademiky. Zájemci z řad široké veřejnosti, kteří ovšem nejsou ani praktikující ani akademici, se ke srozumitelným, nezaujatým a spolehlivým informacím dostanou jen těžko.

Jelikož se již mnoho let (od roku 2005) pohybuji v obou světech, mohu osvětlit fungování pohanské, čarodějnické a magické praxe jak z pohledu zevnitř, tak z pohledu zvnějšku: jak z perspektivy praktikujícího, tak z perspektivy vědce.