Kamila Bártová
Saga Studio Kamila Bártová

Stezka divoké ženy 40+

Projekt Stezka divoké ženy je vytvořen pro ženy, které mají za sebou minimálně čtyři desetiletí životních zkušeností, avšak v srdci jsou stále dívkami dychtícími po poznání a po stejně intenzivním a autentickém prožívání života na fyzické, duševní i duchovní úrovni, jako když jim bylo 18 a neměly na sobě břemeno obživy, rodiny a jiných povinností a závazků. Pro ženy, které ještě neztratily svou přirozenou divokost anebo touží ji znovu poznat a přivést k životu.

Kostru projektu tvoří stoupání po kabalistickém stromu života, od sféry živlů, smyslů a pozemského života po mystické výšiny. Pomocníkem na cestě vzhůru nám budou tarotové karty.

Projekt je možné provést v několika podobách. Tou první je 10 setkání v minimálně jednotýdenním časovém rozestupu, přičemž při každém pomocí vedené meditace projdeme jednou sférou existence (odpovídající sefirám kabalistického stromu života).  Následovat bude práce s korespondujícími kartami malé arkány a praktické cvičení, které se bude lišit podle charakteru prožívané sféry. Každé setkání bude končit rituálem opět vytvořeným tak, aby korespondoval se sférou. Jeho cílem je prožitek a získané vědění umocnit a fixovat.

Druhou možnou podobou je intenzivní workshop v rozsahu minimálně dvou a půl dne (pátek odpoledne – neděle večer). Je možná také jednodenní varianta, při které se projde spodní část stromu života – první čtyři témata. Ta může sloužit i jako ukázkový seminář.

V rozpracování je Stezka divoké ženy  II – pro pokročilé studentky s opravdu vážným zájmem jít ještě hlouběji. Tento kurz bude možný pouze po absolvování stupně I, neboť se bude procházet 22 stezek mezi jednotlivými sférami. Pracovat se bude s kartami velké arkány. Struktura semináře bude stejná jako u Stezky I (tedy meditace – cvičení – rituál).